Praktijkcurssussen

Een praktijkcursus duurt minimaal 21 lesuren en focust op een welbepaald praktisch thema of een welbepaalde sector. De cursus laat je toe om meer praktijkervaring op te bouwen, die dan van pas kan komen op je eigen bedrijf. Zo biedt Groene Kring cursussen aan rond kunstmatige inseminatie of klauwverzorging, maar ook een opleiding elektriciteit of metselen behoort tot de mogelijkheid.
Deze cursussen worden op allerhande plaatsen bij jou in de buurt georganiseerd, zodra er minimaal 7 erkende deelnemers ingeschreven zijn (die minstens 18 jaar zijn en beschikken over een land- of tuinbouw-btw-nummer). 

Kunstmatige inseminatie (KI)

De cursus KI leert je de handeling van de inseminatie, zodat je zelf kunstmatige inseminatie kan toepassen op je bedrijf.

Klauwverzorging

Klauwverzorging is een zeer belangrijk item in de rundveehouderij. Een regelmatige preventieve klauwverzorging helpt immers voorkomen dat klauwproblemen zulke ernstige vormen kunnen aannemen, dat koeien daarom voortijdig moeten worden afgevoerd. Deze cursus leert u de handelingen van de klauwverzorging, zodat u deze zelf kan toepassen op uw bedrijf.

Lassen

Vanwege de grote vraag en de meerwaarde van lasvaardigheden voor je bedrijf organiseert Groene Kring cursussen lassen (ism Boerenbond)! In Thomas More in Geel kan je de basisvaardigheden komen ontdekken.

Motorzagen

Van een evidentie kan men niet spreken bij het omgaan met motorzagen. Het is namelijk niet zonder gevaar om met deze apparaten om te gaan. Daarom wordt er in deze cursus ingegaan op de verschillende technieken bij het omgaan met de zaag, maar zeker ook op het onderhoud en de veiligheid bij het gebruik ervan.

Elektriciteit

Op het bedrijf, in huis of op locatie. Kennis van elektriciteit is overal gewenst. Zowel elektriciteit in gebouwen als elektriciteit op landbouwmachines komt aan bod in deze cursussen. Zeker handig om je kennis bij te schaven!